Firmature - Udflugter - Jubilæer - Møder - Selskaber - Teambuilding
Sejlure fra Aalborg

En sejltur fra Aalborg, plejer at starte i Skudehavnen og gå vestover forbi Egholm mod Gjøl og Nibe, hvor vi vender og sejler retur.

Limfjorden er i denne egn forholdsvis lavvandet med et dybt sejlløb som man er nødt til at følge. Det begrænser lidt muligheden for f.eks. at krydse for sejl, men man kan dog altid sejle enten den ene eller den anden vej for sejl.

til gengæld gør den lave vandybde i området at bølgerne ikke bliver ret store – så det er et meget vejrsikkert sted at sejle fra.

Vi kan også sejle fra det centrale Aalborg lige øst for broerne, men fjorden østover er ret præget af industri og ikke så naturskøn som vestpå.

sejlture fra aalborg

Sejlture.dk - All rights reserved 2022